Unikt og spennende samarbeid mellom NUMI og Intro Music

NUMI AS i samarbeid med iMind psykologi og Intro Music presenterer et unikt og nytt tilbud basert på verdifull forskning og spesialkompetanse for alle knyttet til underholdningsbransjen.

Prestasjonsangst, rus, arbeidsnarkomani, sceneskrekk, nattarbeid med mer er noe av hverdagen til aktører i underholdningsbransjen. Man lever av å prestere på høyt nivå om man er så vel artist som ansatt i støtteapparat.

Å komme hodestups inn i denne bransjen som ung kan være en erfaring for livet – på godt og ondt.

Foreldre ser ofte for seg en bransje full av grådige ”gribber” som ønsker å utnytte deres håpefulle.

Vi ønsker å tilby våre artister og pårørende støttesystemer som minimerer eller helt tar bort de uønskede følgene av å være i underholdningsbransjen.

Vi har som klar ambisjon å være den aktøren som skaper trygghet for artist og pårørende i alle situasjoner man kan komme ut for og også være den som på en profesjonell måte forbereder unge artister og deres pårørende på hva som vil komme.

les mer på Intro Musics hjemmeside!


Si din mening