HMS

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.
Arbeidslivet er underlagt strenge krav til HMS, underholdningsbransjen har I varierende grad liten tradisjon for å ivareta HMS.


Numi er i ferd med å utarbeide HMS/KS-system til bruk ved arrangement. Denne skal ivareta HMS-arbeidet og flyten gjennom hele arrangementet fra planlegging via gjennomføring, til avslutning og evaluering.
Noen bransjer har et tøffere arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste. Dersom vår forskning viser at aktører I underholdningsindustrien bruker helsetjenester mindre enn aktører I andre bransjer, og samtidig arbeider I en utfordrende bransje med tøffe krav som fører til mye sykdom, er det grunnlag for å stille seg spørsmål om underholdningsindustrien burde vært underlagt de samme krav om en tilknytning til en bedrifthelsetjeneste som f. eks frisører, helsepersonell m.fl.

Numi jobber med en utarbeidelse av en skreddersydd bedrifthelsetjeneste rettet mot opplevelsesindustrien. Denne skal være I full drift innen utgangen av 2011.