NUMI

Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt (Numi) AS ble formelt stiftet September 2008 etter at gründerne bak selskapet i en årrekke hadde jobbet for å få til et samarbeid med utvalgte fagmiljø. Man har møtt stor velvilje, og en rekke store aktører har vært med og gitt sin støtte til prosjektet. Numi skal tilby tjenester rettet mot helsen til aktørene i opplevelsesindustrien. Vi skal jobbe forebyggende, lindrende og behandlende. Numi skal jobbe spesielt med områdene kurs, HMS samt drive forskning og utarbeide skreddersydde tilbud rettet mot helsen til aktørene i opplevelsesindustrien.

Kort redegjørelse for prosjektet;
Tall fra SSB viser at norsk underholdningsbransje/opplevelsesindustri er en bransje i sterk vekst Mennesker med yrker som faller inn under denne bransjen, opplever stadig at deres jobb ikke blir betraktet som et yrke, derimot en hobby.
Dette fører til vanskeligheter i forhold til NAV og forsikringsselskaper for aktørene ved sykdom, uførhet osv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet innførte 01.01.10 en bransjeforskrift som pålegger 8 nye yrkesgrupper å ha et HMS-opplegg. Dette inkluderer bl.a. undervisningspersonell, frisører, vektere o.a. Vi tror at underholdningsbranjen har behov for lignende opplegg, og skal skreddersy dette basert på forskning og kompetansebygning i NUMI.

Det er fristende å sammenligne en artist med en idrettsutøver. En idrettsutøver med idretten som sitt levebrød, har mange nettverk. Det finnes ulike tilbud som tar vare på den psykiske, sosiale, fysiske, og ikke minst økonomiske delen av en slik yrkeskarriere. Det finnes grundige forskningsbaserte helse- tilbud til menneskene i denne gruppen. Dette er bortimot fraværende i underholdningsbransjen. Bransjens helsemessige utfordringer er det altså forsket lite på, og det finnes derfor lite dokumentasjon. Vi har imidlertid funnet en vitenskapelig studie fra John Moore University: ”Elvis to Eminem: quantifying the price of fame through early mortality of European and North American rock and pop stars”. Resultatene fra studien viser at selv om forskerne justerte for variabler som alder, kjønn, etnisk bakgrunn og nasjonalitet, så var popstjerner dobbelt så utsatte for tidlige dødsfall som resten av befolkningen. Det viste seg at kun 25 % av disse dødsfall kunne relateres til rus. Vi vil påstå at hadde man funnet slike tall i andre bransjer hadde det for lengst vært tatt affære. Det er også viktig å huske at mennesker i denne bransjen ofte er forbilder for mange unge mennesker.

Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt AS skal tilby en skreddersydd forskningsbasert bedrifthelsetjeneste til mennesker i underholdningsbransjen.

MEDIA OM NUMI:
Cand. rock til Namsos
Aftenposten

Rock City Helse
Namdalsavisa

Skal ta pusten på artistene
Aftenposten