FØRSTEHJELP

Grunnleggende kurs i førstehjelp

Kurset gir deg gode kunnskaper til å gi førstehjelp når noen måtte trenge det.

Innhold:
Førstehjelpskurset blir ledet av godkjent kursinstruktør Lisbet Rein Gaupset. Gaupset er utdannet anestesisykepleier og har praksis fra anestesi og akuttmedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Sykehuset Namsos.

Første del av kurset består hovedsakelig av teoretisk gjennomgang i grunnleggende førstehjelp.

I siste del av kurset vil dere få prøve hjerte lunge redning på ei øvelsesdukke samt andre praktiske øvelser.

Alle deltakere får tildelt kursbevis for gjennomført førstehjelpskurs.

Varighet:
Teori i grunnleggende førstehjelp:          Ca. 30 min
Praktiske øvelser:                                        Ca. 1 t og 15 min
Oppsummering:                                           Ca. 15 min

For mer informasjon, ta kontakt med:

NUMI AS
v/ Terje Tranaas
Namsos Medisinske Senter
7800 Namsos
Tel:  90 67 65 47     Mail: terje@tranaas.com