RØYKESLUTTKURS

TILBUD OM SNUS- OG RØYKESLUTTKURS FOR ANSATTE

Mer enn 4 av 5 angrer på at de begynte å snuse/røyke. Dessverre er det mange som synes det er vanskelig å slutte.

Å delta på et røykesluttkurs øker muligheten for å lykkes betraktelig,.

Dette kurset går over 6 treff (5 uker). Metodikken er gjennomprøvd, og grunnlagsmaterialet er Sosial- og helsedirektoratets kursperm “Røykfrie sammen”.

Sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid av utdanning leder kurset. Utdannet på direktoratets kurslederkurs i røykeslutt høsten 2005, og har årlig holdt kurs siden.

NUMI AS
v/ Terje Tranaas
Namsos Medisinske Senter
7800 Namsos
Tel:  90 67 65 47     Mail: terje@tranaas.com